Close

Toneelvereniging “De Snieskeppers”

Toneelvereniging “De Snieskeppers” is opgericht in februari 1973 en bestaat volledig uit vrijwilligers en amateurspelers. De vereniging werd opgericht, na het 50-jarig bestaan van het Plaatselijk Belang en het 75-jarig bestaan van muziekvereniging “Joost Wiersma”. Vanaf het jaar van oprichting spelen de Snieskeppers jaarlijks een toneelstuk in café-restaurant “De Phoenix”. Ook de oefenavonden worden gehouden in de zaal van “De Phoenix”.

Lange tijd werd er alleen op de jaarlijkse toneelavond gespeeld en op woensdagavond voor “de bejaarden”. Tegenwoordig spelen de Snieskeppers ongeveer vier avonden per seizoen en zo nu en dan wordt er ook “om ùtens” gespeeld. Het toneel is met zijn tijd meegegaan en lijkt niet meer op de stukken, zoals die vroeger werden gespeeld. Dat verklaart ook de goed bezochte toneelavonden.

Het bestuur bestaat uit:
Johannes Pitstra, voorzitter
Sjoerd Hamstra-Couperus, secretaris
Wiena Dijkstra-Tijtsma, penningmeester
Jolanda Storm                  
Emely Rinzema-Bosma

Lijkt het je leuk om met ons mee te doen, neem dan contact op met ons via de facebookpagina. En wil je ons financieel een beetje helpen, meld je dan aan als donateur. Wanneer je € 10,- of meer doneert per jaar, mag je (met je gezin) gratis naar iedere voorstelling! Je kunt je aanmelden door middel van het formulier op de website en dit in te leveren bij een van de bestuursleden.

Vind deze pagina leuk om updates in het nieuwsoverzicht te ontvangen.