Close

Dorpsbelang 100 jaar 

 

Allereerst
willen wij iedereen een gelukkig en gezond 2023 wensen. W
ij hopen dat dit nieuwe jaar u veel goeds
brengt. 
We willen iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan
het doen slagen van de festiviteiten in de maand december. Wat een feest toen bekend werd gemaakt dat Joost Jistrum op nummer 19 binnengekomen was in de Fryske Top 100. Stemmers bedankt!

 

We vonden het geweldig dat Fanfare Joost Wiersma
‘akte de présence’ gaf om Bauke en Roelof te begeleiden bij het zingen van
‘Griene wei’. In de volle tent werd het lied door vele aanwezigen meegezongen.
Wat fijn dat zoveel inwoners van Jistrum de moeite hadden genomen om ondanks het slechte weer toch bij dit moment aanwezig te zijn! 
De aanwezigen werden voorzien van een hapje en een drankje. Ook hiervoor onze dank en complimenten. Burgemeester Gebben en Omrop Fryslân waren aanwezig om getuige te zijn van onze jaarafsluiting: de 100 knallen. De jeugd had alle zeilen bijgezet om 100 Carbidbussen bij elkaar te krijgen. Dat dit gelukt is, is een geweldige prestatie! Iedereen nogmaals bedankt! Het had niet beter en mooier gekund.

 

Algemene ledenvergadering

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 april 2023. Verdere informatie volgt in de volgende Oksenijs.

 

Incasso contributie

Dorpsbelang maakt sinds kort gebruik van een nieuw boekhoudprogramma. Door de overgang van het ene naar het andere programma heeft de incasso van de contributie over 2022 bij ING-rekeninghouders vertraging opgelopen. De contributie over 2022 heeft in januari ’23 plaatsgevonden. Aan het eind van dit jaar vindt de incasso voor 2023 plaats.

 

2023

Nu staan we aan het begin van het jaar 2023. Een jaar waarin weer veel zaken de revue zullen passeren.

Wat te denken van de brug bij Skûlenboarch? In de vorige Okse schreven wij dat de minister toegezegd had dat naar verwachting in 2023 budget beschikbaar gesteld zou worden voor onderzoek. Dit onderzoek zou worden gestart om de kansen en
gevolgen voor de brug op Skûlenboarch in kaart te brengen.

Ondertussen wordt de brug door de provincie aangeduid als ‘acuut knelpunt’. Wat betekent
dat de brug direct aan vervanging of onderhoud toe is.
 

 

Minimagids

Op de site van de gemeente staat een actuele minimagids online. In deze gids staat informatie over regelingen en hoe die aangevraagd kunnen worden. De informatie is te vinden op https://www.t-diel.nl/minimagids. Liever de gids op papier? Laat het ons dan even weten. Dan zorgen wij ervoor dat u de gids in de bus krijgt.

Fixi-app

Komt u een losse stoeptegel, een omgewaaide boom of een kapotte lantaarn tegen? Geef het aan op de gemeente door via de Fixi-app. Wilt u liever bellen via 14 0511 van maandag to en met vrijdag van 09:00 tot 16:30.

Mei elkoar ite 

Op vrijdag 30 december is ‘Mei elkoar ite’ weer van start gegaan. Er werd in Markant een oudejaarslunch verzorgd. Het was een gezellig en zeer geslaagd samenzijn. Op de laatste vrijdag van februari zal de volgende ontmoeting zijn.

Energiecoach

Inwoners van Tytsjerksteradiel met een huurwoning of een woning met een lage WOZ-waarde kunnen een afspraak maken met de Energiecoach. De Energiecoach komt langs en kijkt samen met u naar uw energieverbruik en de besparingsmogelijkheden.  De Energiecoach kan u bijvoorbeeld helpen met tochtstrippen of radiatorfolie. Na 2 of 3 maanden komt de Energiecoach nog een keer langs om te kijken wat het effect is en of er nog meer mogelijkheden tot besparing zijn. Aanmelden kan via: www.energiecoach.frl

Essen algemene begraafplaats 

De wortels van de essen op de algemene begraafplaats zorgen voor het omhoog komen van het pad. Daarnaast hebben veel essen op de begraafplaats last van Essentaksterfte. Dit betekent dat er meer risico is op afbrekende takken. Om deze problemen op te lossen worden de essen gekapt. De essen aan de noordzijde worden deze winter gekapt. De essen aan de noordzijde worden deze winter gekapt. De bomen aan de oostzijde in het najaar. Er worden nieuwe bomen geplant. Ook de essen aan de Joost Wiersmaweg hebben last van Essentaksterfte. Deze bomen worden ook gekapt en worden nieuwe bomen geplant.