Close

Intentieverklaring MFA

 

 

Op dinsdag 14 november is de intentieverklaring getekend voor de nieuw te bouwen Multifunctionele Accommodatie. Deze accommodatie zal straks ruimte bieden aan: Bernemienskip de Greide, de peuter- en kinderopvang, V.V. Jistrum, de binnensportverenigingen, Muziekvereniging Joost Wiersma, Toneelvereniging de Snieskeppers, de PKN-gemeente en de jeugdsoos. 

  • It útdielkastje

 

De kast is voor iedereen die iets gebruiken kan of iets wil geven.

Iedereen die iets goed kan gebruiken mag het er zelf uitpakken. Je kunt het gratis meenemen. Het is niet nodig zelf een ander product in te leveren.

 

 

De kast staat bij Jan en Aukje Douma, Kooiweg 3.  

31 december

 

De werkgroep Oud- en Nieuw is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor een mooie afsluiting van het jaar 2023.

Het belooft weer een gezellig samenzijn te worden! 

 

Spellenpakket ouderensoos/ Mei elkoar ite

Er zijn door dorpsbelang een aantal spellen aangeschaft die door de ouderensoos en tijdens ‘Mei elkoar ite’ gebruikt kunnen worden.

Karakteristykpriis Tytsjerksteradiel

Wie vertelt het beste verhaal over het erfgoed in zijn dorp of streek?
De stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel looft ook dit jaar de Karakteristykpriis uit. Het onderwerp is “sprekend erfgoed”.  

Deze oproep van Karakteristyk Tytsjerksteradiel sprak ons aan. Wij hebben hier in Jistrum-Skûlenboarch onze Jistorische route. Deze route hebben we aangemeld. Helaas hebben we de prijs niet gewonnen.

 

De Jistorische route, een woordspeling op en combinatie van de woorden historie en Jistrum, is tien kilometer lang en loopt langs bijzondere punten in en rondom het dorp. Het doel van de route is om de geschiedenis van Jistrum-Skûlenboarch onder de aandacht te brengen en te houden.  De route wordt gewandeld met behulp van een App. Deze App geeft de mogelijkheid de route te versterken met zogenaamde Augmented Reality, ook wel toegevoegde realiteit genoemd. Je ziet de wereld met een extra laag informatie er overheen. Tijdens de wandeling vertelt o.a. de Jistrumer wonderdokter Joost Wiersma zelf het verhaal over zijn leven. En vertelt bijvoorbeeld een badgast over het (helaas verdwenen) zwempaviljoen nabij Skûlenboarch. Met opnames van drones krijgt de deelnemer aan de route prachtige uitzichten op bijvoorbeeld de pingo in de buurt van Jistrum, die vanaf de weg nauwelijks te zien is. De app met de Jistorische route is gemaakt door MeAR Fryslân en is via de Google Playstore en de App store Apple te downloaden.