Close

Dorpsbelang Jistrum Skûlenboarch

Dit is het prille begin van de webpagina van Dorpsbelang op onze dorpswebsite.
U kunt hier de door dorpsbelangen opgestelde dorpsvisie lezen of downloaden. Het laden kan even duren.

Wij stellen het zeer op prijs als u uw vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze conceptversie met ons wilt delen. Dat kan via een reactie aan het bestuur middels het formulier.

Stuur ons een reactie: