Close
Wijziging Statuten
Op de ingelaste extra ledenvergadering is door de aanwezige leden akkoord gegeven om de statuten te wijzigen. Wij zullen de notaris vragen de statuten aan te passen

Simmerteam

Vanaf half juni gaat het Simmerteam weer in actie. Ze houden weer een oogje in het zeil op Blauwhoek om ervoor te zorgen dat de zwemplek er ook dit jaar weer netjes bij ligt. Hierbij kan het Simmerteam ook uw hulp gebruiken! Ziet u afval liggen dan is het een kleine moeite om het afval even in de afvalbak te gooien. Laten we weer samen zorgen voor een fijne wandel en zwemplek!

Planning werkzaamheden N355

Eind september 2023 is groot onderhoud aan de hoofdrijbaan gepland. (Het traject tussen afslag Zomerweg en rotonde Twijzel) Het gaat hierbij om freeswerkzaamheden en terug aanbrengen van een tussenlaag en deklaag.
Na de zomervakantie van 2024 start men met de reconstructie kruispunt Wyldpaed.
Afslag Jistrum staat na het realiseren van de ovonde bij Wyldpaed op de planning.
Omdat dit later in de tijd is zal het onderhoud aan de hoofdrijbaan wel gewoon doorgetrokken worden over
het kruispunt. Hoe langer men wacht met het onderhoud, hoe groter de maatregel moet worden in verband
met levensduur verharding

 

In het zonnetje

Een aantal dorpsbewoners zorgen ervoor dat het er in en rond Jistrum-Skûlenboarch netjes uit ziet. Ze verzamelen namelijk tijdens hun wandeling/ fietstochtjes onderweg het afval dat ze tegenkomen. Geweldig!

Dorpencoördinator

Wij hebben kennisgemaakt met Daniela Donker. Zij is de nieuwe dorpencoördinator van Tytsjerksteradiel. Ze is het 1e aanspreekpunt voor inwoners van Tytsjerksteradiel en zorgt ervoor dat de wensen, klachten en ideeën op de juiste afdelingen terecht komen

Buurtkastje

In de komende weken wordt er een kastje voor restartikelen geplaatst onder de AED bij familie Douma. Dit kastje is gesponsord door Jafo Meubelen. Bedankt hiervoor!

Back to top