Close

Brug Skûlenboarch
Tot onze grote verbazing hebben wij donderdag 21 maart vanuit de media moeten vernemen dat de brug op Skûlenboarch tot minimaal het einde van dit jaar uit de roulatie is. maandag 25 maart hebben wij namens Dorpsbelang onze zorgen en ongenoegen geuit bij Rijkswaterstaat over de gang van zaken. Ook hebben we verzocht om helderheid te verschaffen over het herstel van de brug en een tijdelijke oeververbinding. Verder hebben wij om een informatieavond gevraagd in plaats van een inloopmoment in de middag. Zodat alle inwoners de kans krijgen om hierbij aanwezig te zijn. Houd onze Facebookpagina in de gaten. Zodra hierover meer bekend is informeren wij u weer.

Algemene Ledenvergadering
Voor in de agenda: Op dinsdag 9 april wordt om 19:30 in de Phoenix te Jistrum onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze ALV brengen wij u op de hoogte van de plannen en ontwikkelingen voor komend jaar en leggen we (financiële) verantwoording af over het afgelopen jaar.

Na afloop van de vergadering kunt u uw hersenen laten kraken tijdens de ‘Jistrumer Pub-quiz’. Hoe goed kent u uw woonomgeving? Wat weet u over de historie van Jistrum-Skûlenboarch? Er zijn vele vragen te stellen over ons prachtige dorp! Ga de strijd aan en wordt de beste Pubquizzer van 2024!

 

Bouw MFA Jistrum van start: “Wy as doarp kinne wer fierder”
Op een vrolijke manier werd dinsdagochtend het begin van de bouw van het nieuwe MFA Jistrum gevierd. Leerlingen van basisschool de Greide hielden een feestelijke optocht door het dorp, die eindigde bij de locatie van de bouw waar de plaatselijke muziekband Joost Wiersma live muziek speelde.

AED verplaatst

Op dit moment wordt er rondom de gymzaal druk gewerkt aan de realisatie van de nieuwe MFA. Aan de muur van de gymzaal hing voorheen altijd de AED die bij een oproep van HartslagNu opgehaald kon worden. Omdat er op dit moment hekken rondom deze locatie staan en dus de AED niet altijd bereikbaar is, is in overleg met de voetbalvereniging besloten om de AED bij de tijdelijke kantine op te hangen. De tijdelijke kantine is gerealiseerd in het oude schoolgebouw van It Iepen Stee. Het adres is Buurtlaan 3. De werkwijze voor het openen van de kast en het gebruik van de AED is niks aan veranderd.

Hondenstrandje

Uit de enquête kwam naar voren dat er behoefte is aan een hondenstrandje.Wij willen onderzoeken of dit te realiseren is.Voor we van start gaan willen we eerst peilen of die wens nog steeds aanwezig is. Heeft u belang bij een hondenstrandje? Laat het ons dan weten via:dorpsbelang@jistrum.nl

Wateroverlast

De afgelopen jaren zien we door klimaatverandering meer problemen ontstaan.

Bij dikke stortbuien zien we dat mensen overlast hebben. Vanuit DB willen we het gesprek met de gemeente aangaan. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Graag zouden we weten waar u overlast ervaart. Tot nu toe zijn de volgende knelpunten bekend:
-Buurtlaan (Rondom oude Iepen Stee)
-Buorrefinnewei

-De Meren

-Jisteboerewei
Ervaart u overlast en staat uw straat er niet bij? Dan graag doorgeven aan dorpsbelang@jistrum.nl

Informatiebijeenkomst TenneT
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT verkennen de aanleg van een nieuwe 380kV-stroomverbinding. Het gaat om het gebied tussen de hoogspanningsstations in Groningen (Vierverlaten) en de Noordoostpolder (Ens). TenneT houdt informatiebijeenkomsten in de omgeving waar onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke komst van de hoogspanningsverbinding. DB is bij de bijeenkomst in Burgum (21 maart) aanwezig geweest om zich te laten informeren.
U kunt informatie vinden over dit project op

www.rvo.nl/vierverlaten-ens