Close
JISTRUM – Statenleden zullen op zaterdag 25 mei een werkbezoek brengen aan inwoners van Jistrum, Eastermar en Skûlenboarch. In februari werd de brug aldaar beschadigd door een schip en de reparatie zal niet voor eind 2024 klaar zijn. Omdat de verbinding eruit ligt, is de gemeenschap van Jistrum-Skûlenboarch nu in tweeën gespleten. Mensen moeten omrijden om de buren, de winkel, school of dokter te bereiken.
Het ontbreken van de verbinding zorgt voor veel ongemak en extra reistijd in de omgeving van de brug. Daarnaast is het niet zeker wat er in de toekomst met de bruggen over het Prinses Margrietkanaal zal gebeuren. Hoewel Rijkswaterstaat in eerste instantie verantwoordelijk is voor de bruggen, heeft ook de provincie een belangrijke rol.
 
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om naar deze bijeenkomst te komen maar je wil je zorg wel uitspreken, mail je zorg naar dorpsbelang@jistrum.nl
 

Stand van zaken brug Skûlenboarch

De situatie rondom de brug bij Skûlenboarch heeft voor ons een grote prioriteit. Wij hebben daarom in maart een WOO-verzoek ingediend bij RWS. Door middel van dit verzoek hebben wij gevraagd ons inzage te geven in het technische schaderapport en alle interne- en externe correspondentie met betrekking tot de brug vanaf 01-01-2022 tot het moment van de aanvraag. Tot op heden hebben wij niks mogen ontvangen. Wij hebben daarom besloten een juridisch pressiemiddel in te zetten door RWS in gebreke te stellen.

Afgelopen vrijdag zijn we met RWS in gesprek geweest, RWS heeft besloten om geen tijdelijke pont in te zetten. Op dit moment zijn we als DB aan het bedenken welke vervolgstappen we kunnen nemen Hopelijk kunnen leden van provinciale staten helpen bij het duidelijk maken van de noodzaak om een tijdelijk pont te realiseren.

Inloopmoment RWS brug Koostertille op 27 mei 2024

Op 27 mei 2024 wordt er van 19:00 -21:00 een inloopmoment georganiseerd in MFA Tillehûs (Goudtsjeblomstrjiite 34a, Kootstertille). Ook wordt er dan een toelichting gegeven op de resultaten van de verkenning naar een nieuwe oeververbinding Kootstertille. In de loop van de maand mei kunt u meer informatie vinden over de ontwikkelingen rondom brug Kootstertille op de website: hld.rws.nl/kootstertille

 

De planning met betrekking tot de werkzaamheden voor de versterking van de brug bij Kootstertille zijn volgens RWS als volgt:

 

Op maandag 3 juni start men met de werkzaamheden voor het aanbrengen van de stalen ondersteuningsconstructie van de brug. Deze werkzaamheden leveren geen hinder op voor het wegverkeer over de brug en de scheepvaart. Wel worden hiervoor de wegen onder de brug afgesloten. Op maandag 3 juni en vanaf maandag 17 juni t/m vrijdag 5 juli is het fietspad aan de zijde van Kootstertille (Âlde Hamsterwei) afgesloten. Op donderdag 20 juni en van maandag 24 juni t/m vrijdag 12 juli is de weg aan de zijde van Drogeham (Tillewei) afgesloten. Het verkeer wordt gedurende deze periode lokaal omgeleid.

In de laatste twee weken van augustus (week 34 en 35) wordt het nieuwe brugdek geplaatst. Het volledig afsluiten van de brug is dan nodig. Men verwacht tijdens het inloopmoment van 27 mei de exacte data van de afsluiting te kunnen communiceren. De brug wordt in deze periode niet bediend voor de scheepvaart. Wel is het mogelijk om met scheepvaartbegeleiding de brug te passeren door de smallere doorvaart. 

Simmerteam

Het Simmerteam bestaat uit een groep vrijwilligers die allemaal 1 week per seizoen een oogje in het zeil houden bij het strandje van Blauwhoek.

Lid Simmerteam: “Ik fiets ik ’s avonds na het eten nog even het rondje Blauwhoek. Ligt er afval, dan ruim ik dat nog even op. Mocht ik iets zien dat op een andere manier opgelost moet worden, meld ik dat in de Simmerteam appgroep”.

Het is gebleken dat doordat Blauwhoek steeds netjes en opgeruimd is, er door de bezoekers ook weinig tot geen afval meer achtergelaten wordt. De bezoekers ruimen het op in de aanwezige afvalbakken of nemen het mee naar huis.

Wij willen graag het Simmerteam ook dit seizoen weer inzetten. Daarvoor kunnen we uw hulp gebruiken! Heeft u zin om ons te helpen? Stuur dan een mailtje naar  dorpsbelang@jistrum.nl We gaan van start op maandag 24 juni. De laatste week van augustus plannen we als laatste week in. Geef in uw bericht aan welke weken u niet beschikbaar bent. Dan houden wij daar direct rekening mee in de planning. U kunt ons ook bereiken via onze Facebookpagina of via een bestuurslid.