Close

Dorpsbelangen Jistrum-Skûlenboarch

Correspondentieadres

Dorpsbelangen Jistrum-Skûlenboarch

Marwei 8, 9258 CP Jistrum

Definitieve uitgave dorpsvisie verspreid

Op 20 december 2020 is de definitieve gedrukte versie van onze dorpsvisie bezorgd op alle adressen in Jistrum. Mocht u onverhoopt toch geen exemplaar hebben ontvangen neem dan contact op via onderstaand formulier. U kunt de dorpsvisie ook online gaan lezen of downloaden via deze link:

Corona

Helaas is de tweede Corona besmettingsgolf een feit. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op ons gewone dagelijkse leven maar ook straks op de feestdagen in de maand december. Het staat wel vast dat de vieringen van Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw er dit jaar heel anders uit gaan zien als de voorgaande jaren. De commissies die hiermee bezig zijn, zullen u hierover nader berichten. In ieder geval wensen wij alle Jistrumers een goede gezondheid toe en hopelijk blijft iedereen corona-vrij.

Dorpsvisie

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de dorpsvisie 2020-2030. U mag ervan uitgaan dat deze voor de kerstdagen bij u thuis wordt bezorgd.

Helptsjinst

Naast een telefonische bereikbaarheidsdienst, organiseerde de
helptsjinst in Jistrum altijd het “ mei elkoar ite”. Helaas kan deze
mooie activiteit vanwege het corona-virus geen doorgang vinden. Dit
betreuren wij want gezien de opkomst vorig jaar, voorzag deze activiteit
echt in een behoefte. Erg jammer dus. Maar zodra het kan, gaat de mei
elkoar Ite weer los. Ons bestuurslid Fokje de Roos zal namens
dorpsbelangen de vrijwilligers van de helptsjinst gaan ondersteunen.


    Stuur ons een reactie:

    Vind deze facobookpagina leuk om updates in het nieuwsoverzicht te ontvangen.

    Luchtfoto-jistrum