Close

Dorpsbelangen Jistrum-Skûlenboarch

Correspondentieadres

P. van der Werf

Marwei 8

9258 CP Jistrum

Jaarvergadering

In verband met de heersende coronacrisis is onze jaarlijkse ledenvergadering tot nader order uitgesteld.

Dorpsvisie

Dorpsbelang heeft vorig jaar een dorpsenquête gehouden en voornamelijk op basis daarvan een concept “Dorpsvisie Jistrum-Skûlenboarch” geschreven.

Wij zouden het zeer op prijs stellen dat u dit document kritisch doorleest.

Als u vragen, opmerkingen of aanvullingen op dit concept met ons wilt delen dan kan dat via onderstaand formulier. We hebben inmiddels diverse reacties mogen ontvangen waarvoor onze dank. Nuttige bijdragen blijven welkom.

    Stuur ons een reactie: