Close

Dorpsbelangen Jistrum-Skûlenboarch

Correspondentieadres

P. van der Werf

Marwei 8

9258 CP Jistrum

Corona

Helaas is de tweede Corona besmettingsgolf een feit. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op ons gewone dagelijkse leven maar ook straks op de feestdagen in de maand december. Het staat wel vast dat de vieringen van Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw er dit jaar heel anders uit gaan zien als de voorgaande jaren. De commissies die hiermee bezig zijn, zullen u hierover nader berichten. In ieder geval wensen wij alle Jistrumers een goede gezondheid toe en hopelijk blijft iedereen corona-vrij.

Dorpsvisie

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de dorpsvisie 2020-2030. U mag ervan uitgaan dat deze voor de kerstdagen bij u thuis wordt bezorgd.

Helptsjinst

Naast een telefonische bereikbaarheidsdienst, organiseerde de helptsjinst in Jistrum altijd het “ mei elkoar ite”. Helaas kan deze mooie activiteit vanwege het corona-virus geen doorgang vinden. Dit betreuren wij want gezien de opkomst vorig jaar, voorzag deze activiteit echt in een behoefte. Erg jammer dus. Maar zodra het kan, gaat de mei elkoar Ite weer los. Ons bestuurslid Fokje de Roos zal namens dorpsbelangen de vrijwilligers van de helptsjinst gaan ondersteunen.

Brug(gen) of Aquaduct

Onlangs is er in de Phoenix een door Rijkswaterstaat georganiseerde bijeenkomst geweest voor de direct omwonenden van de brug van Skûlenboarch. Tijdens dit overleg gaf Rijkswaterstaat uitleg over een eventueel uit te leggen viaduct bij Kootstertille en gaf men de bewoners de gelegenheid om aan te geven wat er moet gebeuren als de brug bij Skûlenboarch zou gaan verdwijnen. Het liefst zou iedereen zien dat de brug wordt vervangen door een nieuw exemplaar maar of dit erin zit hangt af van vervolgonderzoeken. Hierover wordt binnenkort een besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat verwacht.

    Stuur ons een reactie:

    Vind deze facobookpagina leuk om updates in het nieuwsoverzicht te ontvangen.

    Luchtfoto-jistrum