Close

2 november 2020

Nieuws vanuit Dorpsbelang

Corona

Helaas is de tweede Corona besmettingsgolf een feit. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op ons gewone dagelijkse leven maar ook straks op de feestdagen in de maand december. Het staat wel vast dat de vieringen van Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw er dit jaar heel anders uit gaan zien als de voorgaande jaren. De commissies die hiermee bezig zijn, zullen u hierover nader berichten. In ieder geval wensen wij alle Jistrumers een goede gezondheid toe en hopelijk blijft iedereen corona-vrij.

Dorpsvisie

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de dorpsvisie 2020-2030. U mag ervan uitgaan dat deze voor de kerstdagen bij u thuis wordt bezorgd.

Helptsjinst

Naast een telefonische bereikbaarheidsdienst, organiseerde de
helptsjinst in Jistrum altijd het “ mei elkoar ite”. Helaas kan deze
mooie activiteit vanwege het corona-virus geen doorgang vinden. Dit
betreuren wij want gezien de opkomst vorig jaar, voorzag deze activiteit
echt in een behoefte. Erg jammer dus. Maar zodra het kan, gaat de mei
elkoar Ite weer los. Ons bestuurslid Fokje de Roos zal namens
dorpsbelangen de vrijwilligers van de helptsjinst gaan ondersteunen.

Brug(gen) of Aquaduct

Onlangs is er in de Phoenix een door Rijkswaterstaat georganiseerde
bijeenkomst geweest voor de direct omwonenden van de brug van
Skûlenboarch. Tijdens dit overleg gaf Rijkswaterstaat uitleg over een
eventueel uit te leggen viaduct bij Kootstertille en gaf men de bewoners
de gelegenheid om aan te geven wat er moet gebeuren als de brug bij
Skûlenboarch zou gaan verdwijnen. Het liefst zou iedereen zien dat de
brug wordt vervangen door een nieuw exemplaar maar of dit erin zit hangt
af van vervolgonderzoeken. Hierover wordt binnenkort een besluit van de
minister van Infrastructuur en Waterstaat verwacht.